Na bieżąco - aktualności i wydarzenia Blog

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY BRZEŻNO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Brzeżno oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt...

„Nasza gmina mistrzem samospisu”

Urząd Statystyczny w Szczecinie rozpoczął akcję „Nasza gmina mistrzem samospisu”, w ramach której nagrodzone zostaną gminy posiadające najwyższy udział wypełnionych formularzy PSR poprzez metodę samospisu internetowego w liczbie ogółem gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem...

Loteria spisowa

Uprzejmie informujemy, że ruszyła LOTERIA SPISOWA do PSR 2020 – akcja skierowana do rolników, którzy samodzielnie spiszą  się przez Internet. Prosimy o jak najszersze rozpowszechnianie tej informacji na terenie Państwa Gminy, szczególnie przy wykorzystaniu...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINY BRZEŻNOdotyczące Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego pt. „PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI” Informujemy mieszkańców Gminy Brzeżno o rozpoczynających się konsultacjach społecznych dotyczących nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Koszanowo,...

Prawidłowa segregacja odpadów!

Szanowni Mieszkańcy! Analiza comiesięcznych sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Naszej Gminy wykazała wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego...

Fetor na terenie gminy – informacje

Co roku, mniej więcej o tej samej porze, do Urzędu Gminy Brzeżno docierają skargi mieszkańców o intensywnym fetorze, jaki odczuwalny jest w Naszej Gminie. Powodem jest obornik i gnojowica wylewana na pola. Ich wywożenie nie...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast